Beste Peer 2019 Pastor Heuven

Pastor Heuven Beste Peer 2019

Pastor Heuven heeft zondagmiddag De Beste Peer ontvangen. Het was de 17e keer dat deze onderscheiding werd uitgereikt. De Beste Peer is een onderscheiding en blijk van waardering voor de prestaties van een persoon of groep, die over een langere periode iets bijzonders tot stand heeft weten te brengen, waarmee de Denekamper gemeenschap een groot plezier wordt gedaan. De Beste Peer is een initiatief van het Genootschap van Oud Secretarissen en Prinsengarde van CV de Köttelpeer’n.

Pastor Herman Heuven is in de periode 1982-1999 dat hij pastor was in Denekamp van belangrijke waarde geweest voor Denekamp. De pastor als mens onder de mensen die belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, zoals het “samen kerk zijn” waardoor steeds meer taken in de kerk door leken werden overgenomen. Dit alles in een periode waarin de kerk onder druk stond van zowel progressieve als conservatieve stromingen. Pastor Heuven heeft daarnaast zich ingezet voor de oecumene en was een belangrijke verbindende persoonlijkheid bij katholieken, protestanten als ook niet kerkelijken.

Voor Pastor Heuven was het ontvangen van De Beste Peer een grote eer en een mooie gelegenheid om nog eens af te reizen naar zijn geliefde Denekamp voor een weerzien met vrienden en bekenden uit zijn priesterjaren in Denekamp. Hij werd in een volle zaal bij De Watermolen toegesproken door Eddy Nieuwhuis die stil stond bij de waarde die Pastor Heuven voor Denekamp heeft gehad: “Hoewel u al enige jaren weg bent uit Denekamp, zit u nog steeds in onze harten.”

Pastor Heuven, proficiat met deze onderscheiding.

In Memoriam – Rene Boermans

Op 5 januari ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van onze oud-secretaris, oud-lid
van de Raad van Elf en oud-sleutelbewaarder René Boermans.

René ging samen met zijn prins Willy I ons voor in het carnavalsjaar 1991. Daarna heeft hij binnen de
Raad van Elf en het Genootschap van Oud Secretarissen een actieve rol vervult. René was onder
meer medeoprichter van de Sikkenmiddag die we nog steeds jaarlijks vieren.

Wij danken René voor alles wat hij voor onze vereniging gedaan en betekend heeft. Wij wensen zijn
vrouw Gerdie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

C.V. de Köttelpeer’n te Denekamp

Wolbert & Hulsmeijers
Artica
koopman assurantien
machinefabriek westerhof
vwz notarissen
Mazars
rabobank
het podium