De Beste Peer 2024 Jan Meinders

De uitreiking van de beste Peer was dit jaar in het mooie Beuningen bij het Sterrebos! Deze twintigste Beste Peer in de geschiedenis is uitgereikt aan Jan Meinders.

Jan Meinders is een bestuurder en financiële man in hart en nieren. Naast zijn arbeidzame leven als (register) accountant bij Ten Kate & Huizinga heeft hij zich gedurende meerdere decennia ten dienste gesteld van het algemeen belang en de lokale gemeenschap van Denekamp en haar directe omgeving. Zijn volharding voor de “goede zaak” en eigenwijsheid om door te gaan, waar anderen de handdoek al lang in de ring hadden en hebben gegooid zijn daarbij kenmerkend voor zijn inzet, gedurende meerdere decennia. Enkele highlights van zijn activiteiten en vrijwilligerswerkzaamheden voor ons Doarp: Stichting Heemkunde Denekamp, CDA Dinkelland, Schoolbestuur, MKB Denekamp en Stichting Mortuarium.
Jan heeft er vanuit zijn rol in het Schoolbestuur ook voor gezorgd dat de fusie tussen de (later) 23 basisscholen tot stand is gekomen in de vorm van het KONOT. Jan was als bevlogen voorzitter in staat om alle directeuren te binden en “in de kruiwagen” te houden. Jan was een sterk voorstander van het behoud van kleine scholen in de kleine kernen (leefbaarheid) en heeft zich hier tot in Den Haag sterk voor gemaakt. Deze betrokkenheid van Jan is begin jaren ‘80 begonnen (sinds 1983 zat hij in het Schoolbestuur). Veel afspraken en momenten van afstemming werden “gewoon” tijdens zijn werk als accountant “even tussendoor” gedaan. Vele gesprekken zijn gevoerd m.b.t. verschillende fusies en sluiting van scholen, bijv. in 1983 de sluiting van de Bonifatiusschool en in 1990 de fusie tussen de Hilgenhorst en de Paus Johannesschool.
Tenslotte, een woord van dank aan zijn vrouw, Lidy, die hem altijd alle ruimte heeft gegeven om zijn onbezoldigde nevenactiviteiten, naast zijn drukke baan, uit te voeren.

Skik Borrels en Bites
Europrofessionals
Werktuig en Bouwdienst
Artica
machinefabriek westerhof
vwz notarissen
rabobank