Raad van Elf

 

De Raad van Elf begeleidt de Prins en secretaris bij alle voorkomende activiteiten. Net als de kapel is de raad van elf onontbeerlijk bij het carnaval, Zonder Raad van Elf kan de prins en sik van het Köttelpeer’nvolk zich niet presenteren. 

De Raad van Elf levert evenals de Prinsengarde een lijst aan met potentiële kandidaten voor het Prinsschap, en hebben dus mede inspraak in keuze van de aanstaande Hoogheden. 
De Vorst is voorzitter van de Raad van Elf. Hij wordt als zodanig voorgedragen door de Raad van Elf en behoeft goedkeuring van het Bestuur. Dit is reglementair zo bepaalt omdat de Vorst de algehele leiding heeft bij alle officiële carnavalsverplichtingen. Daarnaast is de Vorst de voorzitter van de Begeleidingscommissie. Hij bereidt de nieuwe Prins en Secretaris samen met de Prins en Secretaris van het voorgaande jaar voor, om hun regeringsjaar goed te volbrengen.

Alle Vorsten van de Carnavalsvereniging dragen de naam HUGO als eerbetoon aan de oprichter van de carnavalsvereniging C.V.De Köttelpeer’n. Johan Olde Dubbelink. Eigenaar van het café Het Dorstige Hert beter bekend als “DE KUL” Hij noemde zich als medeoprichter van de vereniging als eerste hoogheid van de Köttelpeer’n in het oprichtingsjaar 1966, op 17 januari HUGO, naar Hugo van den Denekamp.

Contactpersoon:
Bob Pino

Skik Borrels en Bites
Europrofessionals
Werktuig en Bouwdienst
Artica
machinefabriek westerhof
vwz notarissen
rabobank