Historie

Het carnaval is niet in Denekamp geboren. De oude Egyptenaren, de Romeinen, Grieken en zelfs Germanen kenden dit feest al. Aanvankelijk was de vastenavondviering een beidense bedoening. Naderland werd het gekerstend en kreeg het de naam carnaval, afgeleid van het Toskaane “carnavale”, dat zoveel als het opruimen van het vlees betekend. Evenals nu, vermomden onze verre voorouders zich ook graag tijdens het carnaval.

Lang niet iedere bestuurder was het daarmee eens, omdat gemastkerde boeven niet herkenbaar waren. Kenmerken van de vooravond van de grote vasten in de oude tijd waren de smulpartijen en het rijkelijk vloeiende bier. Ook de arme bevolking werd niet vergeten; de feestdagen moesten worden gevierd en wie aan het nodige ontbrak had het recht bij anderen te gaan vragen.

Ridder Hugo van de Denekamp, die zijn executie op wonderbaarlijke wijze ontliep door met zijn trouwe paard Almanzor over de brede gracht te springen, leefde met zijn gemalin Adelgonde op de burcht “De Bögelscamp”. Hugo vierde altijd een stevige carnaval. Rosenmontags ging hij met Adelgonde op buurtbezoek bij de graaf van Bentheim. Op vastenavond was ‘t groot feest op de Bögelscamp.

De schone Adelgonde maakte er echt groot werk van. En nooit werden de traditionele köttelperen vergeten. In de hof van de Bögelscamp stond namelijk een prachtige köttelperenboom. Op zo’n avond werd heerlijk geschranst en het zelf gebrouwen bier vloeide rijkelijk. Ook de lijfeigenen deelden in de feestvreugde en deden zich te goed aan het vele lekkers. Nadien werd veertig dagen streng gevast. Het kon niet uitblijven dat het Denekampse volk hier lont van rook. Het duurde dan ook niet lang of geheel Denekamp at op vasselaomd pannenkoeken met köttelperen. Aan köttelperen geen gebrek, want de bomen stonden langs de weg van Denekamp naar Oldenzaal. Helaas heeft laatste köttelperenboom het loodje moeten leggen in 1970. De Köttelpeer’n lekkernijen hadden in die tijd ook buiten Denekamp wijd en zijd in Nederland en in verre delen van Europa grote faam. Toen Lodewijk Napoleon in 1810 naar Denekamp kwam en aldaar genoot van een heerlijke maaltijd was de pastoor van de St. Nicolaasparochie daar ook aanwezig. De maaltijd smaakte voortreffelijk en de koning stak zijn bewondering dan ook niet onder stoelen of banken. De pastoor liet smid Bets Olde Dubbelink meteen het hete ijzer smeden en vroeg daarbij of de katholieken de aloude St. Nicolaaskerk weer terug konden krijgen. Dit verzoek werd dankzij de voortreffelijke vasselaomd-maaltijd meteen ingewilligd en sindsdien hebben de katholieken van Denekamp hun oude vertrouwde St. Nicolaaskerk weer ter beschikking. Op de Bögelscamp werd nog jarenlang uitbundig vasselaomd gevierd. Ook de Van Blankens, de Heuvels en de Groeners hebben op deze historische plek vele vasselaomden gehouden. De burcht staat er niet meer, Zelfs de fundamenten zijn verdwenen. Ook de köttelperenboom en de hof zijn verdwenen, “de Kul” echter niet. En op deze locatie is het Denekamper carnaval onder leiding van John Olde Dubbelink geboren. Op 17 januari 1966 werd de carnavalsvereniging “De Köttelpeer’n” opgericht. De eerste officiële Prins van Denekamp was dan ook Johan Olde Dubbelink onder de historische naam: Prins Hugo I.

Sinds 1966 draagt c.v. De Köttelpeer’n het carnaval in Denekamp in de breedste zin van het woord. Van wagenbouw tot optocht, van repetitie tot gala en van de elfde van de elfde tot Rosenmontag, samen met de zusterverenigingen vormen De Köttelpeer’n de ruggegraat van het carnaval in en rond Denekamp. Het carnaval biedt voor jong en oud op velerlei manieren vertier, ontspanning en verbroedering. De vele bezoekers van de jaarlijkse optocht en vijf keer volle bak tijdens de avonden gala bewijzen elk jaar weer dat het carnaval in Denekamp door velen wordt gedragen. Jong en oud uit alle lagen van de bevolking zien we jaarlijks terug tijdens de voorbereiding of tijdens een van de vele feesten die het carnaval kent. Om dit elk jaar weer waar te kunnen maken kunnen we gelukkig rekenen op diverse bijdragen van sponsoren. Zonder deze steun kan c.v. De Köttelpeer’n niet datgene bieden waar de inwoners van Denekamp elk jaar weer op rekenen, van kindercarnaval tot ouderen gala. Om het sponsorbeleid gestructureerd te houden is stichting de Sponzotternij in het leven geroepen. Deze stichting bestaat uit sponzotten van het carnaval, sponsoren der zotternij. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het carnaval in Denekamp kan voortbestaan door een gezonde financiële basis te scheppen. Als tegenprestatie genieten de Sponzotten diverse ludieke naamsvermeldingen en volop exposure van hun naam tijdens het carnaval. Te denken valt dan aan vermeldingen tijdens de gala, advertenties in de Köttelpeer’n Klossie (oplage 6.500 ex) of vermelding met logo in de reclamestoet. Daarnaast wordt er een Sponzottengala georganiseerd waar volop gelegenheid wordt geboden om te netwerken. In oktober houden we ons jaarlijkse Bokbier netwerkevent, een gezellige avond met bokbier en passende hapjes. Tijdens deze avond bieden we ondernemers het podium om te vertellen over hun onderneming.

Om als Sponzot het carnaval in Denekamp te ondersteunen bieden we u diverse paketten aan. U kunt goud-, zilver- of brons- Sponzot worden. Wat dat precies inhoud lichten we u graag toe in een persoonlijk gesprek. We hopen dat ook u sponsor wordt van de zotternij die carnaval heet!

Köttelpeer; (m.) 1 Heerlijk sappig stoofpeertje. Groeit jaarlijks tussen medio november en begin maart aan de Köttelpeer’n boom naast de St. Nicolaaskerk te Denekamp. 2 Jonge exemplaren worden ook wel Köttelpeerkes genoemd.

Zotternij; (m.) 1 Veel voorkomende ongevaarlijke ziekte. Steekt de kop op vanaf begin november tot medio maart. Strekt zich uit van het Oosten des lands tot ver in het Zuiden. Genezing treed op na het consumeren van een visje op aswoensdag.

Skik Borrels en Bites
Europrofessionals
Werktuig en Bouwdienst
Artica
machinefabriek westerhof
vwz notarissen
rabobank