Aanmelding Optocht

Optocht no: 52        Richtlijnen 2020   

Vertrek : 14.00 uur

Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht, verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de Optocht Commissie Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding en verantwoording van een volwassene, of van hun vereniging worden toegelaten. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering, zoals deze in de wet wordt geëist.

Vanaf 2020 is de Optocht van Denekamp 100% Glasvrij. Het is niet toegestaan om glaswerk zoals glazen, bierflessen en kleine shotflesjes bij je te hebben tijdens de optocht. Hier zal door leden van de optochtcommissie op gecontroleerd worden.

Verder is vanaf 2020 aanwezigheid van tenminste 2 personen per deelnemende groep op de jaarlijks door CV de Köttelpeer’n georganiseerde veiligheidsbijeenkomst verplicht. Zonder aanwezigheid op deze avond is deelname aan de optocht niet mogelijk.

U kunt deelnemen met :

  1. EEN PRAALWAGEN:

Hieronder wordt verstaan een carnavaleske voorstelling, gebouwd op/of aan een wagen, die door een tractor of op eigen kracht wordt voortbewogen. De voorstelling moet bij voorkeur bewegen. 
Boven de tractor moet zich een bord bevinden, waarop duidelijk leesbaar de naam van de voorstelling en het opstellingsnummer staan vermeld. 
De carnavaleske voorstelling mag niet langer zijn dan 12 meter, niet breder dan 2,5 meter en niet hoger dan 6 meter. Ontheffing is mogelijk tot maximaal 3 meter breed en 7,5 meter hoog.

Alle opzet delen moeten voorzien zijn van een deugdelijke verbinding en borging.

  1. EEN KLEINE WAGEN:

Hieronder wordt verstaan een carnavaleske voorstelling, gebouwd op/of aan een wagen, die door een tractor of op eigen kracht motorisch wordt voortbewogen. De voorstelling moet bij voorkeur bewegen. Boven de tractor moet zich een bord bevinden, waarop duidelijk leesbaar de naam en het opstellingsnummer staan vermeld. De eigenlijke carnavaleske voorstelling mag niet langer zijn dan 8 meter, niet breder dan 3 meter en niet hoger dan 4 meter.
Alle opzet delen moeten voorzien zijn van een deugdelijke verbinding en borging.

  1. EEN GROTE GROEP:

Hieronder wordt verstaan een loopgroep van 9 personen of meer.
Deze categorie mag GEEN gebruik maken van een motorisch aangedreven voertuig. Wordt dit voor of tijdens de optocht door de optochtcommissie toch vastgesteld, dan wordt u gejureerd in de categorie kleine wagens of praalwagens. Dit is afhankelijk van de afmetingen van de voertuig.

  1. EEN KLEINE GROEP:

Hieronder wordt verstaan een loopgroep van tenminste 3 en ten hoogste 8 personen. Deze categorie mag GEEN gebruik maken van een motorisch aangedreven voertuig. Wordt dit voor of tijdens de optocht door de optochtcommissie toch vastgesteld, dan wordt u gejureerd in de categorie kleine wagens of praalwagens. Dit is afhankelijk van de afmetingen van de voertuig .

  1. EEN- OF TWEELINGEN:

Hieronder wordt verstaan een enkeling of 2 personen die meelopen in de Denekampse carnavalsoptocht. Ook voor deze categorie geldt dat er GEEN gebruik gemaakt mag worden van een motorisch aangedreven voertuig. Wordt dit voor of tijdens de optocht door de optochtcommissie toch vastgesteld, dan wordt u gejureerd in de categorie kleine wagens of praalwagens. Dit is afhankelijk van de afmetingen van de voertuig

 

Algemeen

Elke groep moet duidelijk aangeven wat ze voorstelt en het startnummer dat ze voor de optocht toegewezen hebben gekregen duidelijk zichtbaar dragen. Het is verboden reclame, in welke vorm dan ook, in de welke van de bovenstaande voorstellingen te verwerken.

Er worden speciale reclamewagens of reclamegroepen tot de optocht toegelaten. De kosten per personenwagen of groep zijn afhankelijk van de grootte van het reclame object. Mee doen met een auto kost €50,00. mee doen met auto met aanhanger kost €75,00. Mee doen met een ander object is op aanvraag. De kosten voor deelname dient voorafgaande aan de optocht voldaan te worden aan optochtcommissie van C.V. De Köttelpeer’n. 

De optocht wordt gejureerd door een neutrale jury, die alle deelnemers twee keer zal beoordelen. Het verdient de aanbeveling dat u zich gedraagt op een manier, waarop het carnavaleske van uw voorstelling het best tot uiting komt.

Aansprakelijkheid: Deelname aan de optocht, in welke vorm dan ook,geschiedt op eigen risico. C.v. de Köttelpeern zijn niet aansprakelijk voor, tijdens de optocht opgelopen schade, daaronder mede-inbegrepen gevolgschade en lichamelijk letsel. Ook zijn c.v. de Köttelpeern niet aansprakelijk ingeval van verlies of diefstal van, tijdens de optocht, gebruikte goederen.

Voor Hooghedenwagens worden dezelfde richtlijnen gehanteerd als voor de praalwagens.

Deze wagens zullen niet meegenomen worden in de jurering.

Verzekeringsadvies

Elk voertuig/praalwagen, die aan het verkeer deelneemt, dient door de deelnemer te worden verzekerd middels een WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering. Met een praalwagenverzekering verzekert u zowel de praalwagen als het trekkend voertuig. Aanvullend kunt u een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten. Op die manier bent u verzekert tijdens deelname aan de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer van de praalwagen na de optocht.. Een praalwagenverzekering is af te sluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Tijdens de optocht van Denekamp zullen bij start nr1- nr 30 en nr 60 een medewerker van de optochtcommissie lopen met portofoon, herkenbaar aan een oranje hesje, hier kan men zich melden bij een eventuele calamiteit deze kunnen dan voor verdere instructie zorgen.  

Groepen die gebruik maken van een tractor en/of een diesel aggregaat dienen minimaal twee goed werkende brandblusser op een zichtbare plaatst bij zich te hebben, ook een juist gevulde EHBO koffer dient hier aanwezig te zijn.

Praalwagens en grote wagens getrokken door een tractor dienen 2  herkenbare  wagenbegeleiders bij zich te hebben. 

Men heeft ook een veiligheidscoördinator nodig, hiervan dient men de naam en het mobiele nummer door te geven aan de organisatie van de optocht.                                                 

Gebruik van alcoholische dranken door de bestuurders en wagenbegeleiders van de deelnemende voertuigen is ten strengste verboden.

Deelnemers worden er op gewezen dat het wettelijk verboden is van personen onder 18 jaar om alcoholische dranken te nuttigen.

Voor de deelnemers is misbruik van alcohol voor, tijdens en na de optocht niet toegestaan. Wordt dit wel geconstateerd dan wordt u uitgesloten van verdere deelname aan de optocht.
Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de optocht dient u zich te houden aan de orders van de politie en leden van de optochtcommissie. GLASWERK, VUURWERK, ROOKBOMMEN, KNALEFFECTEN, CONFETTI EN GOOIEN VAN SNOEPGOED E.D. zijn tijdens de optocht verboden. Het is ook verboden om levende have mee te voeren tijdens de optocht. Sanctie bij gebruik kan zijn: Uitsluiting in mededinging naar één van de prijzen. Verder zullen gekochte wagens zowel praal- als kleine wagens, die aangekocht zijn, ook niet meedingen naar de prijzen.

Deelnemers aan de optocht dienen uiterlijk om 13.00 uur op hun opstelplaats te staan die hun door de optochtcommissie is toegewezen. Bij afwezigheid lopen zij het risico niet gejureerd te worden. De uitslag van de optocht wordt vanaf het balkon van het gemeentehuis bekend gemaakt. Alle eerste prijzen, per categorie, worden door de PRINS van Denekamp aan de prijswinnaars uitgereikt bij de ingang van het gemeentehuis. Dit gebeurd direct na afloop van het bekendmaken van de uitslagen. De overige prijzen zullen per bank aan de winnende deelnemer worden overgemaakt. Het is daarom van groot belang dat u uw bankrekeningnummmer bij de opgave juist door geeft. Tegen de jury uitslag is geen beroep mogelijk.

Daar waar bovenstaande richtlijnen NIET in voorzien beslist de Optochtcommissie van C.V. De Köttelpeer’n.

Prijzenschema.

De geldbedragen die aan een prijs zijn gekoppeld, zullen automatisch worden overgemaakt op het bij ons aangegeven IBAN nr. Daarom is het van belang dat u uw IBAN nr bij opgave mededeeld.

Geinprijs:
Voor de geinprijs is een aparte trofee beschikbaar.
Alle deelnemers, uitgezonderd de categorie praalwagens, komen voor de geinprijs in aanmerking.

Met carnavaleske groet:

G.Veldscholten.         

Diepengoor 2.      
7591 BW
Denekamp                                                                                                                                                              
Mob: 06-29409660

 

Skik Borrels en Bites
Europrofessionals
Werktuig en Bouwdienst
Artica
machinefabriek westerhof
vwz notarissen
rabobank